Forum: Udlandsdansker i Portugal

Brug dette forum til at dele erfaringer med andre og kommende udlandsdanskere i Portugal.

 

Emne: Mindstelønnen i Portugal – tal fra primo 2007
Navn: Søren Dahl
       30-07-2007 10:30
Mindstelønnen i Portugal ligger fortsat på et relativt lavt niveau sammenlignet med de gamle EU lande. Portugal har primo 2007 en mindsteløn per måned på €470 som er fastsat af den portugisiske stat. Medtages de nye EU lande (EU27) er Portugal tæt på gennemsnittet af mindstelønninger i Europa.

Ud af de nye EU lande har Malta og Slovenien overhalet Portugal med henholdsvis €585 og €522. USA har en mindsteløn på €676 og og Spanien, som Portugal ofte sammenlignes med, en mindsteløn på €666.

De €470 i Portugal er korrigeret for de to ekstra månedslønninger som bliver udbetalt til jul og i sommerferien. Uden korrektion ville Portugal have en mindsteløn på €403.

Korrigeres der for købekraft (Purchsing Power Parities - PPS) er Portugal fortsat placeret midt i feltet.

Omkring 3% af mændene og 7% af kvinderne på det portugisiske arbejdsmarked bliver aflønnet med mindstelønnen. Alle tal baserer sig på fuldtidsbeskæftigede. Kilde: Eurostat.

Besvarelser: