Forum: Udlandsdansker i Portugal

Brug dette forum til at dele erfaringer med andre og kommende udlandsdanskere i Portugal.

 

Emne: Den økonomiske udvikling i Portugal – nye tal fra Lissabon
Navn: Søren Dahl
       13-07-2007 13:24
Portugals nationale statistik har offentliggjort at prisudviklingen i juni viste et lille fald i den årlige inflationsrate (CPI index) på 0,1% i.f.t. maj så der nu er inflation (juni06 til juni07) på 2,4%.

Portugals nationalbank har opjusteret forventningen til den økonomiske vækstrate for 2008 fra 2,1 til 2,2%. Banken fastholder sit skøn for væksten i 2007 til 1,8%. EU skønner at væksten i Portugal i 2008 vil ligge på 2%.

Arbejdsløsheden i Portugal er fortsat relativ høj med 8,1% (Q1-2007) og er steget siden 4. kvartal 2006 med 0,2%.

Til sammenligning er arbejdsløsheden i Danmark (Q1-2007) 3,4%, i Sverige 6,5% og i Norge nærmest ikke eksisterende 2,7%. Alle tal er baseret på OECD statistik.

Besvarelser: