Forum: Udlandsdansker i Portugal

Brug dette forum til at dele erfaringer med andre og kommende udlandsdanskere i Portugal.

 

Emne: Egnsudviklingsstøtte til Coimbra regionen
Navn: Søren Dahl
       27-06-2007 15:03
Europakommissionen har godkendt en anmodning fra den portugisiske regering om at få lov til at støtte investeringer i papirindustrien i Coimbra regionen med det formål at udvikle regionen og skabe nye jobs.

Der er givet lov til at midler på i alt 106 millioner euro skydes i 2 seperate investeringsprojekter. Området omkring byen Figueira da Foz har traditionelt haft papirindustri, glasproduktion, fiskeri og skibsbygning som hovederhverv.

Portugals Celulose Beira Idustrial (Celbi) som ejes af Altri, der er noteret på Euronext modtager 59 millioner til udvidelse af produktionsanlæg og Soporcel, som ejes af Portucel, ligeledes noteret på Euronext i Lissabon modtager 46,5 millioner Euro til udvidelser og moderniseringer.

Besvarelser: