Portugal har en stor historisk baggrund præget af krige og invasioner. Landet blev grundlagt i 1139 og er således en af de ældste nationer i Europa (rent faktisk 350 år ældre en Spanien).

 
Det historiske højdepunkt blev dog skabt uden for landets grænser under de store opdagelsesekspeditioner på verdenshavene i årene 1400 - 1600. I 1498 fandt Vasco da Gama søvejen til Indien og to år efter nåede portugiserne til Brasilien.

I denne periode blev det portugisiske imperium grundlagt og handlen med krydderier, guld og slaver gjorde landet til et verdens rigeste med kolonier i både Asien, Afrika og Sydamerika.
 

I mange århundrede har Portugal haft ryggen til Europa og blikket rettet mod de oversøiske kolonier, men er i dag et af de mest pro-europæiske lande. Vendepunktet kom i midten af 70'erne efter krige i de sidste afrikanske kolonier med efterfølgende løsrivelse. Hjemme i Portugal forløb en kort fredelig revolution med et mere demokratisk styre til følge, som samtidig banede vejen for den senere optagelse i EU.

Historien har selvfølgelig sat sit præg på nutidens Portugal - overalt ser man monumenter og traditioner med rødder i den historisk baggrund.

I befolkningen (og særligt i Lissabon) ser man også spor af de tidligere kolonier. Det giver sig udslag i etniske forskelligheder og blandede familier.

Retur