Azorerne (Acorerne) - de blå vulkanøer ud for Portugals vestkyst

Nedenfor finder du en introduktion til Azorerne.
I Azorerne-sektionen på den nye hjemmeside, Portugalnyt finder du via disse links yderligere specifik information om øerne.

Alt om Azorerne

Vejret på Azorerne

Mikroklima på Azorerne

Tyrefægtning på Azorerne

Hvaler på Azorerne

Hvalsafari Azorerne

Sao Miguels flora og fauna (blomster og dyr)

Artikler om Azorerne

De 9 ubeboede øer 1500 kilometer ude i Atlanten blev opdaget af portugisiske søfolk i år 1427, og blev derefter i løbet af det 15. århundrede befolket af nybyggere fra Portugal. Navnet Azorerne kommer sandsynligvis af det portugisiske ’azures’ som er flertalsform af en gammel portugisisk betegnelse for farven blå.

Alle 9 øer er opstået som følge af vulkansk aktivitet og små jordskælv er en ugentlig begivenhed på øgruppen, som ligger bogstavelig talt oven på, hvor den Europæiske tektoniske plade, den Nordamerikanske plade og den Afrikanske plade mødes i Atlanterhavet.

Mødes er måske så meget sagt, for faktisk sker der en bevægelse mellem USA- og Europa-pladerne væk fra hinanden i øst-vest gående retning. Til gengæld bevæger den afrikanske plade sig langsomt imod den europæiske i nordgående retning.

Området omkring Azorerne er samtidigt et såkaldt ’hotspot’ område, hvilket vil sige, at der i jordens kappe er specielt meget lava-aktivitet. Island er et andet eksempel på et hotspot. Et typisk kendetegn ved hotspot-områder er, at der hyppigt forefindes varme kilder – som på Island og på Azorerne.

Azorene består af øerne São Miguel (den største), Santa Maria, Terceira (med amerikansk luftbase), Pico, Faial, São Jorge, Graciosa, Flores og Corvo. Corvo og Flores ligger i øvrigt på den amerikanske tektoniske plade, mens de resterende øer ligger på den europæiske.

I det 16. og 17. århundrede var Azorerne en vigtig mellemstation for datidens handelsskibe. Man provianterede, og øerne virkede desuden som transitområde for handel mellem Europa, Amerika og Indien. Mange søslag blev udkæmpet i farvandene omkring azorerne og pirater var heller ikke ualmindelige.

Senere blev Azorerne mindre afgørende for skibsfarten, og en vis økonomisk afmatning fandt sted. I nyere tid har øerne igen fået en vigtig strategisk betydning, og en væsentlig del af øens indtægter er lejeindtægterne fra Lajes Air Field (USA’s luftbase), som dog også benyttes af civil luftfart.

I de sidste 10 år har turisterhvervet opnået større betydning, og der har specielt været en fremgang i turismen fra Skandinavien.

Azorerne er et selvstyrende område underlagt Portugal meget i stil med Færøernes rigsfællesskab med Danmark.  

 
Portugalnet hører gerne om ferieoplevelser og anbefalinger fra besøg på Azorerne. Alle er velkomne til at bruge vores Portugal-forum.